Teksten: aanhef

Voorbeelden van aanhefzinnen op een rouwkaart.

 

 • Verdrietig, maar ook vervuld van trots en mooie herinneringen, laten wij u weten dat van ons is heen gegaan mijn vader, broer en goede vriend....
   
 • Met groot verdriet in ons hart hebben wij mijn liefste vrouw, onze allerliefste moeder en dochter moeten laten gaan.
   
 • Het mooiste wat je kunt achterlaten zijn sporen van liefde.
   
 • We laten je los, intens verdrietig, maar voor altijd verbonden.
   
 • Stil van verdriet en vol bewondering voor de wijze waarop hij met zijn ziekte is omgegaan en afscheid heeft genomen van alles wat hem dierbaar was, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve, zorgzame man, onze vader en trotse opa, (Naam)
   
 • Uit ons leven gegrepen, maar niet uit ons hart.
   
 • We zullen zijn/haar lach altijd missen.
   
 • "Jouw vleugels waren klaar, maar ons hart nog niet.
   
 • Verdrietig, maar vervuld van mooie herinneringen, laten wij u weten dat na een welbesteed leven van ons afscheid heeft genomen onze lieve vader, opa en ‘grote opa’, (naam)
   
 • Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, hebben wij geheel onverwachts afscheid moeten nemen van onze geliefde man, vader en opa, (naam)
   
 • Als je in de harten van zovelen een plaatsje hebt gekregen, dan is het leven rijk geweest.
   
 • Met groot verdriet, maar ook vervuld van ontelbare herinneringen, delen wij u meedat na een mooi leven van ons afscheid heeft genomen mijn man, onze vader, (naam)
   
 • Verdrietig, maar ook vervuld van mooie herinneringen hebben wij afscheid genomen van onze lieve vader, opa en overgrootvader
   
 • Op een vrijdagmiddag moest ik geheel onverwacht afscheid nemen van mijn allerliefste mam en oma.
  Onthutst en ontredderd blijven wij achter.
   
 • Vredig is van ons heengegaan onze lieve moeder <Naam>, betrokken oma en overgrootmoeder
   
 • Hij leefde zijn eigen leven, rustig, eenvoudig en bescheiden. Wij zijn vol bewondering voor de wijze waarop hij zijn strijd heeft gestreden.
   
 • In iedere traan van verdriet glinstert een mooie herinnering.
   
 • "Wat een prachtige vrouw"
   
 • Het verlies was er al eerder, voordat het afscheid kwam,                                                                                               omdat een onzekere verwarring, bezit van haar gedachten nam.
   
 • Langzaam gleed zij van ons weg en is het kaarsje opgebrand en het vlammetje uitgegaan.
   
 • Dankbaar dat hij niet langer heeft moeten lijden, maar intens verdrietig om het verlies geven wij u kennis van het heengaan van onze zoon, broer en oom
   
 • Onze ma, schoonmoeder, 'kleine omaatje', 'tante Coba' heeft ons verlaten op de leeftijd van 88 jaar
   
 • Bewondering hebben wij voor haar wilskracht en energie, dankbaar zijn wij voor haar zorgzaamheid.
   
 • We hielden allen zoveel van jou. Je was een uitzonderlijke vrouw die ons allen veel liefde gaf en raad.                                     We hadden je nog lang bij ons willen houden maar je was moe gestreden en na een lang lijden dat je moedig verdroeg.
   
 • We zullen je missen...
   
 • It is with deepest sadness that we announce the recent pass away of...
   
 • Dag lieve ….
   
 • Voor altijd in ons hart…
   
 • In alle stilte heb ik afscheid genomen van …
   
 • Heden overleed zacht en kalm, onze lieve ….
   
 • De liefde van mijn leven is gestorven …
   
 • Niet geheel onverwacht, maar voor ons allen veel te vroeg, is in alle rust overleden onze lieve ….
   
 • Zij die er altijd voor ons was, is vredig en in liefde heengegaan ….
   
 • Aan een bewogen leven kwam een einde…
   
 • Jouw leven moet ik loslaten, in mijn leven houd ik jou vast…
   
 • Na een leven van liefde en zorg voor velen, is thuis rustig overleden onze lieve ….
   
 • Na een soms moeilijk, maar altijd rijk en avontuurlijk, nemen wij afscheid van ….
   
 • Verdrietig en bedroefd.
   
 • Met veel verdriet in ons hart moeten wij afscheid nemen van ….
   
 • Met veel verdriet omdat hij niet meer bij ons is, maar ook terugkijkend op zo veel fijne herinneringen, geven wij kennis van het overlijden van onze lieve ….
   
 • Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat hij ons heeft gegeven, nemen wij afscheid van…
   
 • Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn leven, moeten wij onze…. loslaten
   
 • We zijn verschrikkelijk verdrietig dat we veel te vroeg afscheid hebben moeten nemen van ….
   
 • Er zijn geen tranen en woorden genoeg voor ons verdriet nu wij afscheid moeten nemen van onze geliefde….
   
 • We zijn diepbedroefd door het overlijden van ….
   
 • Met grote verslagenheid delen wij u mede dat is heengegaan onze lieve en zorgzame ….
   
 • Diepbedroefd om haar heengaan, maar dankbaar voor de liefde, steun en zorg waarmee zij ons heeft omringd, nemen wij afscheid van…
   

Dankbaar.

 • In dankbare herinnering aan alles wat hij voor ons in geweest, nemen wij afscheid van ….
   
 • Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens haar leven heeft gegeven, nemen wij afscheid van…
   
 • Vol dankbaarheid voor alle goede zorgen en liefde die wij van hem mochten ontvangen, laten wij in liefde gaan onze…
   
 • Dankbaar voor alles wat zij voor ons en voor veel anderen mocht betekenen, nemen wij afscheid van…
   
 • Na vele jaren van samenzijn en dankbaar voor alles wat zij heeft betekend, moeten wij u tot ons verdriet mededelen dat van ons is heengegaan…
   
 • Na een heel gelukkig huwelijk van …. jaar is toch nog onverwacht overleden ….
   
 • Na alle fijne jaren die we met hem mochten beleven, hebben wij afscheid moeten nemen van onze lieve … 

Na ziekte.

 • Na een moedige strijd is van ons heengegaan ….
   
 • Na een boeiend leven kon hij deze strijd niet winnen.
   
 • Bedroefd, maar dankbaar dat verder lijden hem bespaard is, nemen wij afscheid van onze…
   
 • Verdrietig om haar heengaan, maar met een dankbaar gevoel dat haar lijden nu voorbij is, nemen wij afscheid van...
   
 • Zij, die zo van het leven hield en er zo voor gevochten heeft, is van ons heengegaan. Onze lieve ….
   
 • Intens verdrietig om haar heengaan, maar met trots en respect voor de wijze waarop zij haar ziekte heeft gedragen, hebben wij onze… moeten laten gaan
   
 • Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij deze strijd niet kunnen winnen. Na fijne jaren die wij met hem mochten beleven, nemen wij met veel verdriet afscheid van onze lieve …
   
 • Een ernstige ziekte maakte een einde aan al zijn mooie plannen…
   
 • Veel te vroeg, nog vol plannen en idealen, is na een korte strijd overleden mijn dierbare ….
   
 • Omringd door allen die haar lief waren is, na een kortstondige ziekte toch nog onverwachts van ons heengegaan, ….
   
 • Intens verdrietig, maar vol bewondering voor haar optimisme en wilskracht tijdens een kansloze en oneerlijke ziekte, hebben wij afscheid moet nemen van ….

Na een lang leven.

 • Na een langzaam verval van krachten is rustig van ons heengegaan onze lieve ….
   
 • Met groot verdriet, maar tevens vervuld van vele mooie herinneringen, nemen wij afscheid van
   
 • Dankbaar voor de vele jaren, waarin wij van haar mochten genieten, nemen wij afscheid van…
   
 • Bedroefd, maar ook dankbaar voor de liefde en zorg waarmee zij ons gedurende haar leven heeft omringd, laten wij in liefde los onze…
   
 • Na vele jaren van samenzijn en dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, moeten wij u tot onze droefheid mededelen dat van ons is heengegaan ….
   
 • Al lang moesten wij het doen zonder haar scherpzinnige en creatieve geest. Nu moeten wij haar helemaal missen, onze dierbare…
   
 • Lang hebben we mogen genieten van zijn genegenheid, gezelligheid, humor en kritische kijk op de wereld. Wat zullen we hem missen, onze lieve..
   
 • Zomaar op een maandag hield haar lach op en werd het stil. Dankbaar omdat zij zo lang in ons midden mocht zijn, nemen wij in liefde afscheid van …
   
 • In volle vrede is, na een werkzaam en zorgzaam leven, van ons heengegaan, onze lieve ….
   
 • Na een energiek leven vol aandacht, zorg en begrip voor ons en anderen is op ….-jarige leeftijd overleden mijn lieve ….
   
 • Na een gelukkig leven, vervuld van liefde en zorg voor haar gezin en haar warme belangstelling voor vele anderen, is van ons heengegaan…

Plotseling, onverwacht.

 • Onwezenlijk, oneerlijk, niet te begrijpen. Wij zijn oneindig verdrietig dat we plotseling afscheid moeten nemen van …..
   
 • Zomaar op een maandag hield haar lach op en werd het stil.
  Totaal onverwachts moeten wij afscheid nemen van onze lieve....
   
 • Totaal onverwacht is het liefste wat wij hadden ons ontnomen….
   
 • In de bloei van zijn leven en met grootse plannen voor de toekomst is plotseling uit ons leven gerukt mijn…
   
 • Geschokt omdat het zo snel ging en intens verdrietig door dit grote verlies, nemen wij afscheid van ….
   
 • Na een noodlottig ongeval moet wij afscheid nemen van ….
   
 • Bedroefd geven wij u kennis dat onverwachts van ons is heengegaan ….
   
 • Na alle fijne jaren die we met haar mochten beleven, hebben wij geheel onverwacht afscheid moet nemen van onze lieve ….
   
 • Onverwachts ging een bijzonder mens van ons heen…
   
 • Met grote verslagenheid delen wij u mede dat tijdens het uitoefenen van zijn geliefde hobby/werk ons plotseling is ontvallen

  Zo jong nog

   
 • Heel kort, maar toch voor altijd…
   
 • Dag Lieve....
   
 • Voor altijd in ons hart…
   
 • Met pijn in ons hart hebben we afscheid moeten nemen van onze…
   
 • In stilte geboren…
   
 • Zo welkom. Jouw geboorte werd een afscheid.
   
 • Je was, je bent, je zult zijn…
   
 • Veel te kort hebben we van je kunnen genieten, voor altijd in ons hart…
   
 • Wij zijn intens verdrietig dat we veel te vroeg afscheid hebben moeten nemen van ….
   
 • Voor jouw jonge leven was te weinig tijd…
   
 • Met dankbaarheid voor alle vreugde, die hij ons in zijn korte leven heeft gegeven, ....
   
 • Zomaar ineens ben je er niet meer. Wat zullen we je missen, lieve ….
   
 • Verblijd met haar komst en geschokt door haar plotselinge dood geven wij kennis van de geboorte en van het overlijden van onze ….
   
 • Jouw leventje was nog maar zo pril. Tot ons grote verdriet mochten we jou niet leren kennen. Je blijft altijd in onze gedachten…

Zelfgekozen einde.

 • Na een moeilijke periode heeft afscheid genomen van het leven onze lieve…
   
 • Hij koos zijn eigen weg…
   
 • Lieve…., je hebt ons zo opeens verlaten. We hopen dat je nu gelukkig bent…
   
 • Dit was jouw keuze, voor ons onbegrijpelijk. Van ons is heengegaan…
   
 • Vastbesloten om niet meer verder te leven is, tot ons verdriet, ….zijn eigen weg gegaan.
   
 • Met respect voor de beslissing die zij zelf heeft genomen, geven wij intens verdrietig kennis van het overlijden van ….
   
 • Voor onze geliefde …. werd het leven te zwaar. We voelen ons verslagen.
   
 • Zij had nog wel de kracht nog om te leven, maar niet meer de wil…

 

 

 

 

INFORMATIE

BEL
0627 - 655 644

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2012 - 2024 Rouwkaartenservice | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel