teksten: gedichten, wijsheden en motto's.

Hieronder vind u voorbeelden van gedichten,wijsheden en motto's ter inspiratie.

Als het donker genoeg is worden de sterren zichtbaar
-
Zo vroeg
Zo klein
Zo dapper
We hielden je vast
We lieten je los
Dag lief meisje van ons
We houden van je
-
Als tranen een trap konden bouwen
en herinneringen een brug
dan klommen we de hemel in
en haalden we je gelijk weer terug
-
Verzonken in gedachten
Naar het leven dat het had moeten zijn
Vol mijlpalen en mooie momenten
Zonder verdriet, gemis en pijn
-
Met jou in onze armen
Voorbij de sterren en de maan
Voor altijd wij samen
Zo ver we maar kunnen gaan
-
Jouw tere leven
heeft ons in het diepst geraakt
Daarom lief klein meisje
ben jij voor ons volmaakt.
-
Je was een rots in de branding
en koerste recht door zee.
Je trotseerde storm en golven,
alleen had je de wind niet mee.
-
Afscheid nemen is niet loslaten,
Het is een andere manier van vasthouden.
-
Waarom zijn er zoveel vragen
Waarom is er zoveel pijn
Waarom zijn er zoveel dingen
Die niet te begrijpen zijn.
-
We staan niet altijd stil
bij het woord "samen",
Maar het is een groot gemis
als "samen" uit je leven is.

 

 

 • Het mooiste overkomt je Het minste is bedacht
                                         - Freek de Jonge-
 • De ouderdom verzacht het sterven.
                                          - Adriaan Morriën-
 • De mensen sterven pas als ze vergeten zijn.
                                          - Isabel Allende-
 • In neem geen afscheid van de dingen, maar alles neemt afscheid van mij.
                                          - H.W.M.J. Keuls-
 • Alles van waarde is weerloos.
                                         - Lucebert-
 • Heel aan het einde ging de herfststorm over in ’t geruis van de zee.
                                         - Gonsui-
 • Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren.
                                        - Salvador Dali-
 • If there ever comes a day, when we can't be together, keep me in your heart, I'll stay there forever.
                                        - Winnie the Pooh-
 • Vechter Vader Voor altijd
   
 • We staan niet altijd stil bij het woord samen
  Maar het is een groot gemis als samen uit je leven is
   
 • Moeder Zorgzaam Voor altijd
   
 • Sterven in vrede dat is:
  met ’n gerust hart je ogen kunnen sluiten
   
 • Als leven lijden wordt, is rusten goed
   
 • Je was Je bent
  Je zult zijn...
   
 • Afscheid nemen is met zachte vingers
  wat voorbij is dicht doen en verpakken
  in goede gedachten der herinnering
   
 • Afscheid nemen is:
  alle mooie herinneringen meedragen.
   
 • Niemand weet wat leven is, alleen dat het gegeven is.
   
 • Hij was het zonnetje in huis Altijd optimistisch en positief.
  Zijn humor blijft ons bij
  Dag lieve levensgenieter.
   

Positief en vrolijk zorgzaam en gul.

      •    Jouw liefde verwarmt ons hart Voor altijd

      •    Haar grootheid lag In kleine dingen.

      •    Van het concert des levens krijgt niemand een program.

      •    In al zijn eenvoud was hij groot.

      •    Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzondere man.

      •    Geluk is verdriet dat even uitrust.

      •    Voor wie leeft in eenvoud, is het leven eenvoudig

      •    Als liefde kon spreken ….

      •    Op vleugels van de wind
            als een vlinder meegevoerd naar de achterkant
            van de regenboog.

     •    Waar jij was, scheen voor ons/anderen de zon

     •    Juist nu je er niet meer bent, zul je altijd bij ons zijn

 
Toon Hermans
   •    Sterven doe je niet ineens maar af en toe een beetje en alle beetjes die te stierf,
         t is vreemd, maar die vergeet je het is je dikwijls zelfs ontgaan
        je zegt ik ben wat moe,
        maar op ’n keer dan ben je aan je laatste beetje toe

   •   Je hebt iemand nodig stil en oprecht
       die als het er op aan komt voor je bidt of voor je vecht pas als je iemand hebt
       die met je lacht en met je grient dan pas kun je zeggen:
       ‘k heb een vriend

   •   Geef mij je hand Geef mij ze allebei
        En zeg dan heel even, dat je niet kunt even zonder mij

   •   Verder van de wereld weg, elke dag een beetje dichter naar de hemel toe
        elke dag een treetje

 
•  Nu 't rouw rumoer rondom jou is verstomd de stoet voorbij is,
   de schuifelende voeten, nu voel ik dat er 'n diepe stilte komt
   en in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten
   En telkens weer zal ik je tegenkomen
   we zeggen al veel te gauw: het is voorbij
   Hij heeft alleen je lichaam weggenomen niet wie je was en ook niet wat je zei
   Ik zal nog altijd grapjes met je maken.

• We zullen samen door het stille landschap gaan
   Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken raak je mijn hart nog duidelijker aan

• De bomen komen uit de grond en uit hun stam de twijgen
   En ied'reen vindt het heel gewoon dat zij weer bladeren krijgen
   We zien ze vallen op de grond en dan opnieuw weer groeien
   Zo heeft de aarde ons geleerd dat àl wat sterft zal bloeien

• Alles is heimwee wolken en water alles is heimwee
  naar vroeger – naar later vroeger is over later – een ster

• gisteren is oud - en morgen nog ver
 
• Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden je hebt het als een moedig mens gedaan
   niemand weet hoe je hebt geleden,
   niemand weet wat je hebt doorstaan

• Veel fijne herinneringen, verzachten de smart voorgoed uit ons midden,
   maar niet uit ons hart

• Waarom al dat vechten, waarom al die pijn,
   je wilde hier niet weg, je wilde bij ons zijn  De strijd was oneerlijk
   en geheel niet terecht.

• Je wilde nog graag verder, maar verloor dit gevecht

• Het laatste beetje is nu op, veel was er te verduren
  Het kaarsje is thans opgebrand, gedoofd zijn alle vuren
 
• Voor mij is het niet erg meer daarvoor is het verleden
   Wel voor jullie die ik achterliet, vaarwel en wees tevreden

• Vergeet haar tranen, Bewaar haar gulle lach
   Zij heeft haar strijd gestreden, Dat zij nu vredig rusten mag

• Dit sterven is zo moeilijk te verwerken, zijn leven was ons allen zoveel waard
  Hij was een van die stille, geestelijk sterken, die iedereen, alleen zichzelf niet spaart

• Het verlies was er al voor het einde, de rouw voordat het afscheid kwam,
   toen die onzekere verwarring bezit van haar gedachten nam.

• Wij voelden mee met haar verdriet, nu rouwen wij, maar treuren niet

• Door de tranen van dit uur sluipt haar glimlach,
   haar ogen, haar stem, maar vooral haar hart
 
• Nog bijna niets,
   zo jong en  onwetend; maar toch zo groots en fijn,
   wat jij voor ons hebt betekend

• Zijn handen hebben voor ons gewerkt, zijn hart heeft voor ons geklopt,
   zijn ogen hebben ons tot het laatste gezocht Hij heeft zijn taak volbracht,
   hij ruste in vrede

• Herinner mij zoals ik was, maar niet in sombere dagen
   Herinner mij in de stralende zon, hoe ik was, toen ik alles nog kon

• Moeder zijn is alles geven zorg en lijden, liefde en leven Moeder zijn is alles derven
   Alles …. en tevreden sterven

• ’n Afscheid is moeilijk als ’t fijn is geweest, maar ik blijf altijd bij je, je leeft in mijn geest

• Hand in hand zijn wij gegaan tot aan de drempel
   Moe gestreden, door onze liefde omringd, ben je van mij heengegaan
 
• Mijn liefste is uitgevlogen heel zachtjes uitgeblust geen hand meer op de mijne
  geen mond die mij nog kust geen lachjes uit de verte
  geen hand meer door mijn haar nee, nooit meer samen zitten en kijken naar elkaar
  er vallen nu geen woorden er is geen ergernis
  maar ik weet nu uit ervaring hoe eenzaam eenzaam is

• Vergeef mij
  dat ik achterlaat wat ik zozeer heb liefgehad
                                                           -Marsman-

• Je was met je gedachten al in die andere wereld
   Je leefde van de herinnering en van je vergeten dromen
   Nu ben je veilig aanbeland daar ergens aan de overkant
   Daar waar wij samenkomen
                                                          -Boudewijn Knevels-
 
• Zoveel soorten van verdriet, Ik noem ze niet
  Maar één , het afstand doen en scheiden En niet het snijden doet zo’n pijn,
  maar het afgesneden zijn
                                         -M. Vasalis-

 

• En als ik dood ben, treur dan niet
   Ik ben niet echt dood, moet je weten
   Het is mijn lichaam dat ik achterliet
   Dood ben ik pas, als jij mij bent vergeten.
                                         -Bram Vermeulen-

 

• Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
   Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten, ik leverde bewijs van mijn bestaan.
   Omdat door het verleggen van die ene steen de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.
                                         -Bram Vermeulen-

• Voorbij mijn moeite, nood en pijn moet er een tuin van sterren zijn.
                                        -Ida Gerhardt-

• Wanneer je verdrietig bent, blik dan in je hart en je zult zien dat je weent om wat je vreugde schonk
                                       -Kahlil Gibran-
 
• Laat me gaan, als je ziet dat ik niet meer echt kan leven
  Laat me gaan, als mijn lijf zichzelf niet meer kan redden
  Laat me gaan  als geen woorden meer komen over mijn lippen
  Houd me niet hier als ik vervreemd van je verder ga
  Laat me gaan


• Ik wilde ik kon u iets geven tot troost diep in uw leven, maar ik heb woorden alleen, namen, en dingen geen.
                                      -Herman Gorter-

• Herinneringen, bewaar ze zoals ze waren.
   En, herinnering, breng mij vanavond wat je kunt,
   al wat je kunt van die liefde terug….
                                      -Kavafis-

• Wanneer ik morgen doodga vertel dan aan de bomen hoeveel ik van je hield.
   Vertel het aan de wind,die in de bomen klimt of uit de takken valt, hoeveel ik van je hield.
   Vertel het aan een kind, dat jong genoeg is om het te begrijpen.
   Vertel het aan een dier, misschien alleen door het aan te kijken.
   Vertel het aan de huizen van steen, vertel het aan de stad,
   hoe lief ik je had.
   Maar zeg het aan geen mens. Ze zouden je niet geloven.
   Ze zouden niet willen geloven dat
   alleen maar een man alleen maar een vrouw, dat een mens zo lief had
   als ik jou.
                                   -Hans Andreus-

 

• Heer, het is tijd. Het was een grootse zomer.
   Leg nu de schaduw op de zonnewijzers en laat de wind over de velden komen.
                                    -R.M. Rilke-
 
• Zeven maal om de aarde te gaan,
  als het zou moeten op handen en voeten; zeven maal om die éne te groeten
  die daar lachend te wachten zou staan. Zeven maal om de aarde te gaan.
  Zeven maal over de zeeën te gaan,
  schraal in de kleren, wat zou het mij deren, kon uit de dood ik die ene doen keren.
  Zeven maal over de zeeën te gaan- zeven maal om met zijn tweeën te staan.
                                    -Ida Gerhardt-

• ik noem je: bloemen
   ik noem je: merel in de vroegte Ik noem je: mooi
   ik noem je: narcissen in de nacht waaroverheen de wind strijkt naar mij toe
   ik neem je: bloemen in de nacht
                                  - Jan Hanlo-

• De tijd voegt ons tezamen Onder dezelfde steen ,
   en strengelt onze namen tot één symbool dooreen
                                   -Jean Pierre Rawie
 
• Ik heb gehuild, gelachen en gevochten
   Ik lag in warme bermen en in gladde bochten Ik hief het glas, het viel in duizend scherven
   Ik wist de grijze hemel toch weer blauw te verven,  ben blijven pogen
   Al verbranden al mijn schepen Ik heb gebaald, gefaald
   En ik heb hem vaak geknepen
   Er was applaus en ik werd heftig uitgefloten Maar als ik ga, dan zeg ik : Dank U
   Ik heb genoten

• Als ik doodga
   hoop ik dat je erbij bent dat ik je aankijk
   dat jij mij aankijkt
   dat ik je hand nog voelen kan Dan zal ik rustig doodgaan
   Dan hoeft niemand verdrietig te zijn Dan ben ik gelukkig
                                     -Remco Campert-
 
• Mam, toen  ik aan je ziekbed jouw koude hand in mijn warme handen nam
  werd jij het kind en ik de vrouw
  die wilde dat ze jou kon geven datgene wat je haar eens gaf: Leven
                                    - Ida Vos-

• Wij zijn maar als de blaren in de wind ritselend langs de zoom van oude wouden
   En alles is onzeker, en hoe zouden wij weten wat alleen de wind weet, kind
                                   -A. Roland Holst-

• Ik zag vanavond voor het eerst een ster.
   Hij stond alleen, hij trilde niet.
   Ik was ineens van hem doordrongen, ik zag een ster, hij stond alleen,
   hij was van licht, hij leek zo jong en van vóór verdriet.
                                   - M. Vasalis-
 
• Ga nu maar liggen liefste in de tuin,
   de lege plekken, in ’t hoge gras ik heb
   altijd gewild, dat ik dat was een lege
   plek voor iemand om te blijven.
                                   - M. Vasalis-

• Ik heb de bloemen gevraagd voor je te glimlachen.
   De vogels vroeg ik voor je te fluiten en de zon stuurt je
   haar warme stralen …. Kijk, ik heb de maan voor je gehaald.
   De maan en al die flonkerende sterren.
   Welterusten …. kleine beer

• Weggaan kun je beschrijven als een soort van blijven. Niemand wacht want je bent er nog.
   Niemand neemt afscheid want je gaat niet weg.    
                                  - Rutger Kopland-

• Liefde begint met een glimlach,
  groeit met een kus
  en eindigt met een traan.
  Denk aan mij zoals ik was
  en niet zoals ik ben geworden.

• Als ik dood ben treur maar niet
  Ik ben niet echt dood moet je weten
  Het is mijn lichaam dat ik achterliet
  Dood ben ik pas als je mij bent vergeten

•Geen verdriet
 omdat ik er niet meer ben.
 Glimlach
 ik heb een mooi leven gehad.
 De strijd is gestreden,
 Met telkens nieuwe moed,
 Verbazingwekkend krachtig
 Het is nu op,
 Zo is het goed

•Een boot verdwijnt op de horizon,
 je ziet het niet meer,
 maar is er nog wel.

•Zoals een boot heel langzaam
 achter de horzion verdwijnt,
 zo hebben wij de laatste jaren stap voor stap
 afscheid van je moeten nemen,
 wat blijft zijn de herinneringen.

INFORMATIE

BEL
0627 - 655 644

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2012 - 2024 Rouwkaartenservice | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel